יואל זילברג – שושבין נוסח מולייר – כוכבים ולילות 1979

SKMBT_C55214092810030_0010